Mùa hè của em

Yêu thích

 • Tiêu đề:  Mùa hè của em
 • Tác giả:  Hoàng Tấn Long
 • Lần xem:  1204
 • Từ khóa:  tắm sông, trâu, trẻ em, đời thường
 • Màu sắc: 

 • Mô tả:  Một cú đánh tuyệt vời của trẻ nhỏ bắn tung tóe xung quanh trong dòng sông trong khi sử dụng trâu nước như lặn bảng tạm. Long được trao giải thưởng $ 200 bởi Rick và Ruth Smith, đại sứ cho các Photography Awards toàn cầu. Gần 180 hình ảnh được nhập trong năm nay quyết định giám khảo vô cùng khó khăn. Chúng tôi rất vui mừng được trình bày các giải thưởng cho Hoàng cho bức ảnh tuyệt vời này và nó phản ánh bản chất thật sự quốc tế của giải thưởng.
 • ID:  324
 • Chia sẻ với bạn bè!
 • Bình luận
 • Xem những ảnh tương tự
 • Từ khóa thành viên

Mời bạn viết một nhận xét cho bức ảnh này!

Thêm từ khóa: